Робота над стратегією
Короткотермінова стратегія, якою Український інститут послуговувався протягом 2019 року, була сформульована наприкінці 2018 року за підсумками низки публічних та внутрішніх стратегічних сесій, а також понад 100 консультацій з експертним середовищем в Україні і за кордоном. Ця робота допомогла визначити основні засади діяльності Інституту — місію, стратегічні цілі, цінності та принципи.
Місія:

Сприяти кращому розумінню і гідному ставленню до України та створювати можливості для взаємодії українців зі світом.


Стратегічні цілі:
1
Забезпечити представленість і впізнаваність України на культурній мапі світу.
2
Створити сталу систему зв'язків між українськими та міжнародними гравцями культури.
3
Посилити представленість України у світовій гуманітаристиці.
4
Сприяти популяризації і поширенню української мови за кордоном.
5
Забезпечити системний моніторинг сприйняття України за кордоном.
Цінності Українського інституту:
Стратегія Інституту спирається та підсилюється цінностями та принципами. Цінності організації визначають щоденну поведінку команди задля досягнення стратегічних цілей.
Відкритість
Ми прозорі у своїй діяльності, відкриті до партнерства, готові ділитись досвідом і дослухатися до нових ідей.
Актуальність
Ми реагуємо на виклики часу та говоримо мовою сучасної людини. Поважаючи традиції, творимо нові смисли.
Професіоналізм
Ми — фахівці своєї справи, постійно розвиваємося, залучаємо до команди найкращих. Відповідально й виважено ухвалюємо рішення.
Креативність
Ми генеруємо ідеї та шукаємо оригінальні рішення. Не лише підтримуємо перевірені формати, але й винаходимо нові.
Людяність
Сила нашої команди в єдності. В основі нашої роботи — повага до людини, інклюзивність та гідність.
Принципи діяльності Українського інституту:
Принципи - це засадничі норми, які допомагають визначити правомірність чи протиправність наших дій.
Не дискримінуємо
Ми толерантні до розмаїття світових культур, форм самовираження та проявів людської індивідуальності.
Не толеруємо корупцію
Ми створюємо не індивідуальне, а суспільне благо, та не керуємося лише особистими вподобаннями.
Не політизуємо
Ми відстоюємо державні інтереси, а не діємо на користь окремих політичних сил.
Не займаємося пропагандою
Ми не маніпулюємо людською свідомістю, не поширюємо недостовірну, неправдиву, неперевірену інформацію.
Не припиняємо вчитися
Ми віримо в постійне самовдосконалення, вчимося на власному досвіді, відкриті до діалогу та дискусії.
Впродовж 2019 року команда Українського інституту активно працювала над розробкою середньострокової стратегії на 2020-2022 рр. До цього процесу були залучені внутрішні та зовнішні експерти. Зокрема, генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко та виконавча директорка Марія Задорожна навчалися на програмі «Школа стратегічного архітектора» в Києво-Могилянській бізнес-школі. Також відбулось кілька стратегічних сесій із залученням зовнішніх модераторів (зокрема, Олесі Островської-Лютої, Соломії Боршош та Інги Вишневської). Наразі середньострокова стратегія Інституту на 2020-2022 рр. готується до публікації.
«Український інститут залучив до роботи над стратегією величезне коло зацікавлених осіб, і це дало безумовно позитивний ефект. Стратегія спирається на випрацювану роками експертизу і водночас має цілком новаторський характер як на українські державні інституції. Всі напрацьовані у 2019 році формулювання та встановлені цілі пройшли багато змістовних обговорень і справді відповідають потребам та баченню інтелектуальної спільноти, а також реальним зовнішньополітичним завданням країни»

Олеся Островська-Люта, генеральна директорка Мистецького Арсеналу